aaa
a
   O instytucie  Kontakt        


                                                                             ... tradycja, edukacja, przedsiębiorczość 

                                                                << Strona główna
Stały Sąd Polubowny
Arbitrzy
   


 Stały Sąd PolubownySąd polubowny (inaczej arbitrażowy) działający przy 'Instytucie Spraw Społecznych' jest stałym sądem polubownym, rozpoznającym spory z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy.

Podstawę prawną arbitrażu stanowi art. 1154-1217 Kodeksu postępowania cywilnego oraz regulamin Stałego Sądu Polubownego. 

Atuty sądu polubownego to uproszczone procedury, niższe koszty procesu, możliwość wyboru arbitra, swobodna atmosfera i brak sztywnej procedury.

Wyroki wydawane przez sąd polubowny oraz ugody zawarte przed tym sądem mają moc prawną równą wyrokom Sądu Państwowego i po nadaniu im klauzuli wykonalności stanową podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Stronami przed sądem polubownym mogą być zarówno przedsiębiorcy, osoby prawne, jak i osoby fizyczne.

Pliki do pobrania:Certyfikat UGODOWY PRZEDSIĘBIORCA
Przedsiębiorcy, który poddadzą spór pod rozstrzygnięcie naszym arbitrom i spór zakończy się zawarciem ugody, otrzymają certyfikat 'Ugodowego Przedsiębiorcy'