aaa
a
    O instytucie  Kontakt        


                                                                             ... tradycja, edukacja, przedsiębiorczość

                                                                << Strona główna
O Wydawnictwie
Czasopismo naukowe
E-Monografie
Nowości wydawnicze
Zapowiedzi
   
Czasopismo naukowe                               Informujemy, że trwają prace nad uruchomieniem rocznika naukowego "BUSINESS INSIGHT". Docelowo ma to być czasopismo punktowane.

Zapraszamy osoby chcące publikować swoje prace na tematy dotyczące ekonomii, zarządzania, prawa gospodarczego publicznego, prawa handlowego, historii gospodarczej, a także wpływu gospodarki na zjawiska społeczne. Wymagamy zachowania bezstronności, obiektywizmu i ujęcia opartego na faktografii, a nie na ocenach aksjologicznych.

Należy nadsyłać artykuły o objętości tekstu 3-15 stron A4 (najlepiej nie więcej niż jeden arkusz wydawniczy) pisane czcionką Times New Roman, 12 pkt z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być nadesłany w postaci pliku MS Word. Należy dołączyć oświadczenie, że tekst nie był nigdzie wcześniej publikowany oraz podać dane autora (imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, afiliację). Należy stosować wymogi właściwe dla prac naukowych (wstęp, zakończenie, przypisy, wykaz rysunków i tabel). Nie stosować podkreśleń. Kolegium redakcyjne zastrzega sobie możliwość odrzucenia tekstu niespełniającego ww. kryteriów.

Wkrótce pierwsze wydanie elektronicznej wersji czasopisma.