aaa
a
    O instytucie  Kontakt        


                                                                             ... tradycja, edukacja, przedsiębiorczość

                                                                << Strona główna
O Wydawnictwie
Czasopismo naukowe
E-Monografie
Nowości wydawnicze
Zapowiedzi
   
Studenckie e-monografie                               OPUBLIKUJ SWOJĄ PRACĘ LICENCJACKĄ / MAGISTERSKĄ / DOKTORSKĄ !!!

Już prawie 18% Polaków legitymuje się wyższym wykształceniem. To prawie 7 mln osób. Każdy z nich napisał co najmniej jedną pracę licencjacką bądź magisterską, a częstokroć dwie lub więcej. Można więc oszacować, że w uczelnianych archiwach leży ponad 10 mln prac. Nawet gdyby pesymistycznie (albo realistycznie) założyć, że 99% z nich to bezmyślnie przepisane fragmenty książek, to i tak pozostaje 1% (czyli 100 tys.) wartościowych prac naukowych, które nigdy nie ujrzały światła dziennego.

Prac licencjackich czy magisterskich nie czyta nikt oprócz ich autorów.  Tajemnicą Poliszynela jest, że nie czyta ich ani promotor ani recenzent. Czas to zmienić.

Zapraszamy absolwentów studiów licencjackich i magisterskich do publikacji swoich prac w formie e-monografii.

Jeśli Twoja praca nie jest bezmyślną odtwórczą kompilacją książek, jesteś przekonany o jej rzetelności, włożyłeś z nią wiele wysiłku, wielokrotnie korygowałeś błędy i starannie dobrałeś literaturę, masz powody aby się nią pochwalić i podzielić z innymi. Może będzie to wstęp do kariery naukowej?

Nie pozwól by Twoja praca zakończyła swój żywot w ciemnych czeluściach uczelnianego archiwum. Poddaj ją ocenie czytelników, pozwól by inni cytowali Twoje nazwisko.

Publikujemy prace z obszaru nauk społecznych, w tym z zakresu prawa, administracji, ekonomii, finansów, zarządzania, politologii, komunikacji społecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii, a także z obszaru nauk humanistycznych, w szczególności historii, itp.
Jeżeli tematyka Twojej pracy nie mieści się w tych obszarach skontaktuj się z nami. Rozpatrzymy Twój wniosek indywidualnie.

Praca musi spełniać następujące wymogi:
1. dobrze sprecyzowany i ciekawy temat
2. jasny układ pracy
3. minimum 60 stron (najlepiej pow. 80 stron, ale nie więcej niż 200 stron)
4. praca oceniona na ocenę bardzo dobrą
5. brak błędów gramatycznych, ortograficznych i stylistycznych
6. poprawnie sporządzone przypisy i wykaz literatury
7. pisemna opinia promotora i recenzenta o zdatności pracy do publikacji
8. wydruk z programu Plagiat lub poświadczenie uczelni, że praca pozytywnie przeszła test antyplagiatowy


Co należy zrobić aby opublikować pracę?
1. prześlij nam mailem pracę do wstępnej oceny
2. w ciągu 14 dni otrzymasz odpowiedź czy praca nadaje się do publikacji
3. jeśli odpowiedź będzie pozytywna, wraz z odpowiedzią otrzymasz także propozycję umowy licencyjnej lub umowy o zbycie majątkowych praw autorskich
4. jeśli praca nie będzie spełniała wymogów otrzymasz albo odpowiedź negatywną albo sugestię wprowadzenia poprawek
5. wydrukuj oświadczenie i przedłuż je do podpisu swojemu promotorowi, recenzentowi i uczelni (pobierz wzór oświadczenia)
6. wydrukuj i podpisz umowę, która otrzymasz mailem
7. oświadczenie i umowę prześlij na nasz adres pocztowy
8. oczekuj ukazania się pracy w internecie w postaci pliku PDF

Autor nie ponosi żadnych kosztów związanych z publikacją swojej pracy.
Autorzy prac prezentujących szczególnie wysoką wartość naukową mogą otrzymać wynagrodzenie.

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac. Szukamy perełek.