aaa
a
    O instytucie  Kontakt        


                                                                             ... tradycja, edukacja, przedsiębiorczość 

                                                                << Strona główna
Konferencje / webinaria
Zapraszamy na
debaty, konferencje i sympozja, seminaria i webinaria
o polityce, gospodarce, historii i stosunkach międzynarodowych
Informujemy, że zawieszamy nasze tradycyjne spotkania "Klubu dyskusyjnego".
Idziemy z duchem czasu i w miejsce naszych dotychczasowych spotkań będziemy organizowali internetowe webinari
a

Od naszych prelegentów i osób uczestniczących w dyskursie oczekujemy wypowiedzi bezstronnych i nienacechowanych aksjologicznie ani propagandowo

Zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby zasiąść w gronie naszych wirtualnych ekspertów


Poniżej tematyka seminariów i webinariów, które odbyły się w 2014 i 2015 rokuPraca czy własny biznes?
Gdy w USA zadano takie pytanie studentom, większość wybrała biznes. W Polsce jest odwrotnie. Dlaczego?


Młody pracownik lepszy od pracownika 50+
Dlaczego pracodawcy poszukują głównie młodych pracowników? Czy tylko dlatego, że mają oni nieukształtowaną osobowość i łatwiej nimi kierować? Czy dlatego, że można im mniej zapłacić, tłumacząc to brakiem doświadczenia? Jakie są inne uzasadnienia takiego wyboru?


Ideologia gender - szansa czy zagrożenie?
Gender ma wielu zwolenników i jeszcze więcej przeciwników. Przywiązanie do tradycji, kultury i religii powoduje, że Polacy niechętnie przyjmują nowe spojrzenie na sprawy światopoglądowe. Jeden z duchownych katolickich, ks. Dariusz Oko, powiedział (23.01.2014) "Kościół jest jak skała. O tę skałę rozbił się komunizm, bolszewizm, nazizm i rozbije się genderyzm". Czy rzeczywiście kościół przyjmie na siebie główny front walki z ideologią gender?


Czy czeka nas zaostrzanie kar?
Do XVIII wieku stosowano tzw. kary mutylacyjne polegające na okaleczaniu skazańca. Były okrutne, ale spełniały zadania odpłaty i prewencji ogólnej. Oświecenie i tzw. szkoła socjologiczna przyniosły czas złagodzenia polityki karnej. Dziś większość kryminologów twierdzi, że nie wysokość lecz nieuchronność kary odstrasza najskuteczniej. Czy mają rację?  W Chinach problem narkotyków jest marginalny, bo za ich posiadanie grozi rozstrzelanie.
W cywilizowanym świecie kara śmierci odchodzi w zapomnienie. Przemawia za tym jej nieodwracalność, co ma szczególny wydźwięk w przypadku pomyłki sądowej. Jednak w demokratycznych USA stosowana jest nadal. Także w Europie są tacy, którzy twierdzą, że powrót do stosowania kary śmierci jest nieuchronny. Inaczej, stosując politykę łagodzenia kar, nigdy nie uporamy się z przestępczością.


Powrót do kary śmierci?
Kara śmierci należała niegdyś do kar podstawowych. Ruch oświeceniowy XVIII/XIX w. (tzw. szkoła socjologiczna) odmienił myślenie o prawie karnym. Europa stopniowo rezygnowała z tego rodzaju kary. W Polsce wykonano ją po raz ostatni w 1988 roku. W wielu krajach islamskich oraz w USA wykonuje się ją do dziś. Jednak szybko narastająca przestępczość (w tym terroryzm) jest przyczynkiem do dyskusji na temat przywrócenia kary śmierci. Kara musi mieć nie tylko charakter represyjny, ale także prewencyjny. Nie ma wątpliwości, że żaden inny typ kary nie odstrasza skuteczniej niż kara śmierci. Ma ona także charakter eliminacyjny, wykluczający powrót skazanego do przestępstwa po nieskutecznej resocjalizacji. Czy zatem Europa powróci do wykonywania kary śmierci? Czy bez niej społeczeństwa nie poradzą sobie z przestępczością?


Stereotyp człowieka sukcesu?
W latach 90-tych w Polsce utarł się stereotyp człowieka sukcesu. Był to energiczny człowiek odziany w garnitur, krawat i niosący aktówkę, szybkim krokiem przemierzający miejskie uliczki w centrum miasta. Przez wiele lat wizerunek takiego "dżentelmena" wzbudzał podziw i respekt. Kojarzony był z zaradnością i majętnością, czasem z polityką. Stereotyp ten wydaje się pokutować do dziś, choć sytuacja znacząco się zmieniła. Dzisiejszy nosiciel garnituru często nie jest ani politykiem, ani majętnym przedsiębiorcą, lecz ubogim akwizytorem. Ludzie, którzy odnieśli prawdziwy sukces spędzają czas w ciepłych krajach odziani w strój plażowy. Nie przemierzają w pośpiechu miejskich ulic lecz wypoczywają na hamaku na terenie swej posesji. Dziś ludzie bogaci mają dużo pieniędzy, a ludzie bardzo bogaci mają dużo wolnego czasu. Wolny czas staje się przywilejem osób z wyższych sfer oraz tych z marginesu społecznego, którzy już niczego w społeczeństwie nie mają do wygrania.
   

Seminarium Europy Wschodniej
R ynki wschodnie to niewątpliwie szansa rozwoju dla europejskiej gospodarki. Jednak wschód to nie tylko Chiny i inne kraje dalekiej Azji. Czas poszukać nowych możliwości, jakie dają słabiej rozwinięte i niedoceniane rynki południowo-wschodniej Europy. Przygotowujemy konferencję pt. "Jak zdobywać zapomniane rynki wschodnie?" Konferencja obejmować będzie specyfikę rynków Ukrainy, Rosji, Mołdowy i Zakaukazia. Zapraszamy do współpracy prelegentów.


Debata z samorządowcami
Wkrótce sympozjum "Inspiracje dla liderów społeczeństwa obywatelskiego".
Zapraszamy do udziału w debacie z parlamentarzystami i lokalnymi politykami samorządowymi.


Historia zatacza koło?
Światowy kryzys gospodarczy wywołuje protesty na Wall Street, strajki, wzrost bezrobocia i niezadowolenia społecznego, wzrost wpływów związków zawodowych, nasilenie nastrojów socjalistycznych i narodowościowych, etc. To wszystko przypomina lata 30-te XX wieku. Co więcej, Arabska Wiosna Ludów i ukraiński Majdan przypomniała nam czym jest dawno już zapomniana rewolucja. Czy historia zatacza koło? Czy świat stanął na skraju przemian, które zmiotą istniejący porządek? Czy nadchodzi globalne przewartościowanie? Czy grozi nam zmierzch kapitalizmu, anarchia albo dyktatura proletariatu? Czy historia może się powtórzyć? Zapraszamy do dyskusji.


E-learning receptą na kłopoty edukacji?
Branża edukacyjna popadła w kłopoty.
Mit jakoby studia dawały przepustkę do lepszego życia dawno odszedł do przeszłości. Uczelnie stały się fabrykami bezrobotnych. Powoli odradza się szkolnictwo zawodowe o profilu technicznym. Uczelnie stawiają na przekwalifikowywanie dorosłych, pozyskują studentów zagranicznych na studia w języku angielskim. Rozwija się edukacja na odległość (e-learning). Czy w najbliższych latach znikną szkoły? Czy studia przez internet zastąpią tradycyjne wykłady na uczelniach? Czy jeden profesor będzie prowadził zajęcia przez internet dla studentów w całym kraju? Czy wykładowcy stracą pracę?  Czy edukacja przez internet może być równie efektywna jak tradycyjna? Czy e-learning wyprze tradycyjne metody kształcenia? Zapraszamy do dyskusji.


Gentryfikacja centrów miast - nowa tendencja w urbanistyce
W państwach Europy Zachodniej biedota mieszka na przedmieściach miast. W Polsce największe skupiska lokali komunalnych znajdują się w reprezentacyjnych centrach miast. Kamienice w śródmieściach są w opłakanym stanie i podobnie jak ich lokatorzy wymagają specjalnej troski. Gentryfikacja (ang. gentry - szlachta) polega na wysiedleniu ze śródmiejskich kamienic lokatorów niepłacących czynszów i zasiedleniu ich przedstawicielami klasy średniej. Czy to dobry pomysł? Czy śródmieścia polskich miast nadal mają wyglądać jak slamsy, w których gnieździ się patologia? Czy kamienice o dobrej lokalizacji powinny stać się centrami biznesu, siedzibami banków i biurami spółek?


Zasiłek z pomocy społecznej na zakup alkoholu?
Tajemnicą Poliszynela jest, że środki z pomocy społecznej wydatnie wpływają na rozwój branży spirytusowej i piwowarskiej. Czy należy radykalnie zmienić zasady przyznawania zasiłków? Według jakich kryteriów je przyznawać? Czy pomoc społeczna powinna być wstrzymana jeśli ubiegający się o nią trwoni środki na alkohol, nie chcą pracować ani zdobywać kwalifikacji zawodowych? Zapraszamy do dyskusji.


Wyzwania dla prawnej ochrony własności intelektualnej
Dynamiczny rozwój nowych technologii informacyjnych spowodował bezprecedensową przestępczość na szkodę twórców wszelkiego rodzaju pomysłów, dzieł sztuki czy projektów technicznych. W ostatnich trzech czy czterech dekadach zdążył powstać potężny przemysł oparty na kradzieży własności intelektualnej. Nadchodzi nowa era w dziedzinie ochrony własności intelektualnej i zarazem wyzwanie dla prawodawców. Przewagę konkurencyjną w gospodarce rynkowej będą uzyskiwali tylko ci, którzy będą umieli chronić swoje pomysły i tajemnice handlowe. Czy wkrótce prawo ochrony własności intelektualnej stanie się jedną z najważniejszych gałęzi prawa. Zapraszamy do dyskusji na temat skutecznej ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw patentowych i 'know how'.


Koniec ery telewizji
Nasze telewizory zamieniły się w billboardy. Płacimy abonament, marnujemy energię elektryczną i tracimy cenny czas by oglądać spoty reklamowe. Kilka lat temu filmy były przerywane reklamami. Dziś reklamy przerywane są filmami. Dominuje kiczowata rozrywka i inna chałtura, której oglądanie uwłacza godności średnio inteligentnego człowieka. Akcja rodzi reakcję. Rodzi się moda nie nieposiadanie odbiornika telewizyjnego. Czy nadchodzi koniec ery telewizji? Czy narodzi się telewizja niszowa dla ambitnych? Zapraszamy do dyskusji.


Wszechobecna reklama
Reklama otacza nas ze wszystkich stron. Jest obecna w telewizji, internecie, w skrzynce na listy, na murach budynków, na słupach ogłoszeniowych, stoi przy jezdni rozpraszając uwagę kierowców. Reklamodawcy wydają na nią krocie. Minęły jednak czasy kiedy przeciętny konsument nie odróżniał przekazu informacyjnego od przekazu reklamowego. Nieustannie bombardowani przekazem reklamowym immunizujemy się i
przestajemy na niego reagować. Czy zatem przekaz reklamowy musi się zmienić? Czy wraca moda na skromne szyldy i markę potwierdzoną nazwiskiem właściciela. Ot np. "Sklep Bławatny, S. Wokulski".


Koniec szkalowania na forach internetowych?
Fora internetowe pełne są opinii i komentarzy na temat osób i podmiotów gospodarczych. Pod ogłoszeniem znanego lekarza, mechanika czy fryzjera często pojawiają się szkalujące go opinie, pisane przez 'hejtera' lub przez konkurencję i często nie poparte żadnym uzasadnieniem. Dla konsumenta to źródło niesprawdzonych informacji, dla przedsiębiorcy zaś - gwóźdź do trumny. Taka sytuacja była tolerowana przez wiele lat, choć często wyczerpuje znamiona nie tylko deliktu cywilnego, ale także karnego. Coraz więcej przedsiębiorców podejmuje działania mające na celu oczyszczenie ich dobrego imienia i nadszarpniętej reputacji. Zwolennicy wolności słowa w internecie twierdzą, że usuwanie opinii i komentarzy to krok ku cenzurze. Czy należy walczyć z haterami? Zapraszamy do dyskusji.


Elastyczny Kodeks pracy
Rozgorzała dyskusja na temat uelastycznienia czasu pracy. Od lat w doktrynie prawa pracy mówi się o tzw. atypowych, niepracowniczych stosunkach zatrudnienia typu cywilnego, podczas gdy tradycyjne stosunki pracy w sektorze prywatnym powoli odchodzą do lamusa. Prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest coraz większym ryzykiem. Część tego ryzyka pracodawcy starają się przerzucić na barki proletariatu. Związkowcy mówią o braku dialogu i nowym zjawisku niewolnictwa ekonomicznego. Walka 'kapitału' i 'pracy' trwa od stuleci. Pisali o niej papieże - Leon XIII w encyklice "Rerum novarum",  Pius XI w "Quadragessimo Anno" i JP II w "Laborem exercens". Czy wkrótce większość pracowników będzie świadczyć pracę w oparciu o umowy śmieciowe i pozorne samozatrudnienie, mające na celu ukrycie kierownictwa pracodawcy? Zapraszamy do dyskusji. Czy elastyczność zatrudnienia służy pracownikom?


Uczelnie ekonomiczne fabrykami przegranych
Młode pokolenie lat 90-tych uwierzyło, że studia na kierunku 'zarządzanie', 'finanse', czy 'ekonomia' oznaczać będą automatyczny awans społeczny i wstęp do elity gospodarczej. Absolwenci kierunków ekonomicznych posiadają szeroką wiedzę ogólną. Uczą się o organizacji i zarządzaniu, marketingu i księgowości. Powinni więc wiedzieć jak założyć i poprowadzić własną działalność gospodarczą. Dlaczego więc tak wielu z nich zasila szeregi bezrobotnych lub nie pracuje w wyuczonym zawodzie. Czy uczelnie ekonomiczne to fabryki bezrobotnych? Co można zmienić w kształceniu przyszłych ekonomistów by ich wiedza teoretyczna korespondowała z praktyką? Zapraszamy do udziału w sondzie. Czy studiowanie ekonomii to dobry wybór?


Mit 'równego startu' życiowego
Wiele mówi się o zapewnieniu młodym ludziom równego startu. Tymczasem podziały społeczne na świecie pogłębiają się. Młody człowiek pochodzący z nizin społecznych musi włożyć gigantyczny wysiłek, nie tylko w edukację i pracę, ale także w nabycie manier i ukształtowanie sposobu myślenia, by móc odnieść awans społeczny i aspirować do wyższej warstwy społecznej. Czy zatem w ogóle możliwe jest zapewnienie wszystkim równego startu? Zapraszamy do udziału w dyskusji na temat stopnia fluktuacji i petryfikacji elit. Czy jest możliwe zapewnienie wszystkim równego startu w życiu?


Likwidacja OFE?
Rozgorzała dyskusja na temat przesunięcia środków z OFE do ZUS. Pierwsze niemieckie ubezpieczenia społeczne zostały zorganizowane na zasadzie kapitałowej. Kryzys lat 30-tych, druga wojna światowa i hiperinflacja pokazały, że zebrane rezerwy nie były bezpieczne. Po wojnie zaczęto odchodzić od metody gromadzenia kapitału w funduszach na rzecz metody repartycyjnej, opartej na międzypokoleniowej umowie społecznej. Ostatecznie po wojnie wszystkie systemy ubezpieczeń społecznych zaniechały stosowania metody kapitałowej. Czy Polska w 1999 r. powinna była wyciągnąć wnioski z historii i zaniechać wprowadzania systemu kapitałowego? Zapraszamy do udziału w dyskusji na temat przyszłości systemu emerytalnego.


Era dziennikarskiej deformacji języka
Zasady ortografii i gramatyki języka polskiego są nagminnie łamane przez młodych ludzi. Nie można dziwić się występowaniu tego zjawiska wśród osób o niskim poziomie wykształcenia. Trudniej usprawiedliwić jego występowanie wśród studentów czy dziennikarzy. Naturalna zmiana pokoleniowa nie ominęła redakcji prasowych. Odkąd pojawili się w nich młodzi dziennikarze, coraz trudniej znaleźć artykuły pisane poprawną, literacką polszczyzną. W ilości popełnianych błędów przodują wydania internetowe, pełne neologizmów i kolokwializmów rodem z podwórka. A przecież wielu młodych autorów to absolwenci dziennikarstwa i polonistyki. W erze mediów elektronicznych dziennikarzem "z przypadku" może zostać każdy.
Językoznawcy twierdzą, że język jest tworem żywym i podlega ciągłym zmianom. Skracanie, upraszczanie wypowiedzi i odchodzenie od trudniejszych reguł gramatycznych jest obserwowane we wszystkich językach. Czy jednak owe zniekształcone, niepoprawne formy językowe, popularne wśród niewyedukowanej części społeczeństwa muszą zadomowić się w naszym języku? Czy moda na posługiwanie się poprawną polszczyzną wróci do nas z powrotem?

Czy należy tolerować upraszczanie i zniekształcanie gramatyki i ortografii? Dlaczego dziennikarstwo schodzi do rynsztoka? Zapraszamy do dyskusji.


Kariera w korporacji?
Młodzi ludzie marzą o karierze w dużej korporacji. Nie zdają sobie jednak sprawy, że struktury organizacyjne w owych korporacjach są tak skonstruowane, że o karierze będą marzyć do emerytury. Fikcyjne szczeble kariery sztucznie wydłużają ścieżkę awansu, a osiąganie kolejnych szczebli nie wiąże się z żadnymi profitami, a co najwyżej ze zwiększeniem zakresu odpowiedzialności i większymi oczekiwaniami, których niespełnianie zwykle tę karierę kończy.
Modne, obcobrzmiące nazwy stanowisk powodują, że dziś szeregowego pracownika działu sprzedaży  nazywa się 'young executive brand product managerem'. Pracownicy, którzy spędzili w korporacjach po kilkanaście lat nierzadko przyznają, że nie osiągnęli żadnego szczebla kariery. Pracują na umowach śmieciowych, piastując od lat te same szeregowe stanowiska lub, w najlepszym wypadku, stanowią niższą kadrę kierowniczą. Świadectwo pracy z wpisanym weń stanowiskiem 'dyrektor sprzedaży regionalnej' może wywołać jedynie uśmiech. Wiadomo przecież, że tak nazywa się dziś akwizytorów. Ci, którzy z korporacji odeszli twierdzą, że dopiero po odejściu zorientowali się, że istnieją pory roku. Wcześniej nie mieli na to czasu.
Czy warto więc podejmować pracę w korporacjach?


Czy demokracja bezpośrednia ma rację bytu?
Gdyby w referendum zapytać społeczeństwo, czy i jakie obciążenia podatkowe należy nałożyć na podatników, zapewne większość opowiedziałaby się za całkowitym zniesieniem tego obowiązku, niewielka część za pozostawieniem symbolicznej daniny na służbę zdrowia i obronność. Kraj rychło stanąłby na skraju bankructwa. Tymczasem politycy często powołują się na prawo suwerena do bezpośredniego podejmowania decyzji. Czy rzeczywiście referenda są dobrą formą decydowania o losach państwa? Niektórzy rojaliści twierdzą, że ludzie myślący są w mniejszości, a demokracja to ustrój, w którym rządzi niemądra większość.
Czy zatem zastosowanie demokracji bezpośredniej do podejmowania każdej decyzji nigdy nie będzie możliwe? Pytanie to zyska na aktualności, gdy (prędzej czy później) głosowania będą odbywały się w sposób elektroniczny. Koszty ogólnokrajowego referendum staną się wówczas marginalne, co wytrąci argument przeciwnikom kosztownych referendów. Zapraszamy do dyskusji.


Mein Kampf - manifest Hitlera znowu do druku?
Z końcem 2015 roku upływa 70-letni okres ochrony praw autorskich jakie odziedziczyła Bawaria po śmierci Hitlera. Treść manifestu stanie się więc częścią tzw. domeny publicznej i będzie mogła liczyć na nowe wydania. Niektórzy przewidują, że wywoła to burzę i lawinę protestów. Polskie prawo karne zabrania publicznego propagowania faszyzmu i rozpowszechniania nośników symboliki faszystowskiej; nie zabrania zaś posiadania, czytania, a nawet sprzedaży egzemplarzy w celach kolekcjonerskich czy naukowych.
Czy Mein Kampf rzeczywiście powinna być dostępna dla każdego? Zapraszamy do dyskusji.


'Trzecia droga'
W poszukiwaniu 'trzeciej drogi' sugerowano już zmianę ustroju społeczno-gospodarczego oraz tworzenie hybrydy łączącej w sobie cechy kapitalizmu i socjalizmu. Czy możliwe jest pogodzenie ognia z wodą? Czy spółdzielczość i spółki pracownicze mogą być lekarstwem na bolączki gospodarki wolnorynkowej? Czy jest możliwość by klasa pracująca mogła być współwłaścicielem środków produkcji i w pełni partycypować w zarządzaniu? Zapraszamy do udziału w naszej sondzie. Czy odnalezienie trzeciej drogi jest możliwe?