aaa
a
   O instytucie  Kontakt        


                                                                         ... tradycja, edukacja, przedsiębiorczość  

                                                                << Strona główna
Ośrodek mediacyjny
Mediatorzy
   

Centrum mediacjiMediacja jest jedną z pozasądowych (tzw. alternatywnych) metod rozwiązywania sporów.

Ośrodek mediacyjny przy 'Instytucie Spraw Społecznych' prowadzi mediacje w sprawach cywilnych (z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i prawa pracy), a także w sprawach karnych.

Ośrodek mediacyjny został wpisany na następujące listy:

Nie prowadzimy mediacji w sprawach nieletnich.


MEDIACJE W SPRAWACH CYWILNYCH

Podstawę prawną mediacji w sprawach cywilnych stanowi art. 1831-18315 Kodeksu postępowania cywilnego oraz regulamin naszego ośrodka mediacyjnego. 

W przeciwieństwie do arbitrażu czyli sądownictwa polubownego, mediacja polega na umożliwieniu stronom osiągnięcia porozumienia, a nie na narzuceniu stronom autorytatywnego rozwiązania. Wynikiem postępowania mediacyjnego jest ugoda zawarta przed mediatorem, a nie wyrok.

Zaletą mediacji są niskie koszty, możliwość wyboru mediatora, swobodna atmosfera i brak sztywnej procedury. 

Ugoda zawarta przez strony przed mediatorem ma moc prawną równą ugodzie zawartej przed Sądem Państwowym i po nadaniu jej klauzuli wykonalność stanowi podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Stronami w postępowaniu mediacyjnym mogą być zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne.

Certyfikat UGODOWY PRZEDSIĘBIORCA
Przedsiębiorcy, który skorzystają z mediacji w naszym Ośrodku i spór zakończy się zawarciem ugody, otrzymają certyfikat 'Ugodowego Przedsiębiorcy'

Pliki do pobrania:


MEDIACJE W SPRAWACH KARNYCH

Mediacje w sprawach karnych reguluje art. 53, 54, 59, 60, 66, 68 Kodeksu karnego oraz art. 23a, 320, 339, 489, 490, 492, 493, 494, 619 Kodeksu postępowania karnego, a także Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. 2015, poz. 716).

Pliki do pobrania:Artykuły na temat mediacji:
  • „Weryfikacja zawartej ugody” Pobierz
  • „Mediacja szansą na rozwiązanie konfliktuPobierz